Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Pcim
Gmina Pcim
 

Aktualności

Znaleziona suczka czeka na swojego właściciela

Znaleziona suczka czeka na swojego właściciela

W miejscowości Stróża na roli Siódmowo znaleziono niedużą suczkę, przyjaźnie nastawioną do ludzi. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Urzędem Gminy w Pcimiu tel. (12) 274-80-50 wew. 19

 

Informacja dotycząca konsekwencji wynikających z posługiwania się unieważnionym dowodem osobistym!

Informacja dotycząca konsekwencji wynikających z posługiwania się unieważnionym dowodem osobistym!

Dowód osobisty zgłoszony jako utracony jest nieodwracalnie unieważniany w Rejestrze Dowodów Osobistych, do którego dostęp regulują przepisy ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 o dowodach osobistych (Dz.U. z 2010 r. Nr. 167, poz. 1131 z późn. zm.), poza tym informacja o utracie i unieważnieniu dowodu jest niezwłocznie przekazywana do Systemu Informacyjnego Schengen, a także wykazu unieważnionych dowodów osobistych. Posługiwanie się dowodem osobistym zgłoszonym jako utracony może więc powodować negatywne konsekwencje dla jego posiadacza podczas przekraczania granic lub dokonywania czynności...

 

XIV sesja Rady Gminy Pcim - 8 lutego 2016 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Pcim, pok. nr 17

XIV sesja Rady Gminy Pcim - 8 lutego 2016 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Pcim, pok. nr 17

Z A W I A D O M I E N I E  Przewodniczący Rady Gminy Pcim informuje, że w dniu  8 lutego 2016 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Pcim, pok. nr 17 odbędzie się XIV sesja Rady Gminy Pcim. Porządek obrad: 1. Otwarcie XIV sesji Rady Gminy Pcim. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Szczucin. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla SPZOZ w Myślenicach. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Pcim na 2017 rok. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie...

 

Zimowisko Biały Dunajec 2016

Zimowisko Biały Dunajec 2016

W dniach od 16 stycznia 2016 roku do dnia 21 stycznia 2016 roku 55 dzieci i młodzieży z terenu Gminy Pcim (Stróża, Pcim, Trzebunia) już po raz ósmy miała okazję uczestniczyć w zimowisku w Białym Dunajcu.  Organizatorem cyklicznej imprezy był LKS Trzebunia a współorganizatorem dyrektor Publicznego  Gimnazjum nr 3 w Trzebuni Adam Pawlikowski (kierownik zimowiska)oraz Przewodniczący Komisji Edukacji w Gminie Pcim Pan Jan Mirochna. W zimowisku wzięli udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Pcim, którzy w rodzinach osiągają niski dochód i ich...

 

Zajęcia z przedsiębiorczości i ekonomii w ramach I etapu projektu „Na własne konto”

Zajęcia z przedsiębiorczości i ekonomii w ramach I etapu projektu „Na własne konto”

W dniach 18-22 styczeń 2016r. odbyły się zajęcia z przedsiębiorczości i ekonomii w ramach I etapu projektu „Na własne konto”. W zajęciach brało udział 20 uczniów klas I-III Publicznego Gimnazjum nr 3 w Trzebuni. Zajęcia prowadziła p. Anita Szybut – pedagog szkolny oraz p. Paulina Kucharska studentka UEK w Krakowie Poprzez zabawę, gry edukacyjne, wizytę w KBS o/Pcim i u lokalnego przedsiębiorcy -  Zakład Telefonika Kable S.A. w Myślenicach poznali podstawowe pojęcia i narzędzia ekonomiczne, które mają im umożliwić lepszy start w dorosłe życie. Wykonywane w czasie ferii ćwiczenia były...

 

FIO MAŁOPOLSKA LOKALNIE – konkurs grantowy ogłoszony!

FIO MAŁOPOLSKA LOKALNIE – konkurs grantowy ogłoszony!

Operatorzy FIO Małopolska Lokalnie ogłaszają nabór do trzeciej edycji konkursu dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych z terenu województwa małopolskiego. W ramach konkursu można ubiegać się o mikrodotację od 2.000 do 5.000 zł na projekt społeczny lub rozwój organizacji. Nabór wniosków potrwa do 15 lutego 2016 r. Wniosek o dotację mogą złożyć młode stażem organizacje pozarządowe lub trzy osoby tworzące grupę nieformalną, które chcą współpracować przy realizacji swojego przedsięwzięcia. Organizatorom zależy, aby pieniądze dotarły bezpośrednio do ludzi,...

 

1 lutego 2016 r. upływa termin złożenia zeznania PIT-28

1 lutego 2016 r. upływa termin złożenia zeznania PIT-28

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myślenicach przypomina, że podatnicy płacący ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności gospodarczej lub z tytułu umów najmu, podnajmu, dzierżawy powinni złożyć zeznanie PIT-28 w terminie do dnia 31 stycznia 2016r. Ponieważ ostatni dzień stycznia w tym roku przypada w niedzielę, dzień wolny od pracy, ostateczny termin złożenia zeznania upływa w poniedziałek 1 lutego 2016r.   Zeznanie PIT-28 można wysłać drogą elektroniczną bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego. To łatwe, szybkie i bezpieczne. Do podpisania zeznania wystarczą dane autoryzujące: NIP,...

 

Informacja dotycząca bezpłatnej pomocy prawnej

Informacja dotycząca bezpłatnej pomocy prawnej

Od stycznia 2016 roku realizowana jest  usługa pomocy prawnej dla mieszkańców Gminy Pcim. Aby skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej należy spełnić przynajmniej jeden z wymienionych niżej warunków. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej: 1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie...

 

„Już pływam”

„Już pływam”

W okresie od września 2015 do grudnia 2015 Gmina Pcim zagospodarowała czas wolny dla dzieci i młodzieży organizując zajęcia rekreacyjno-sportowe pod nazwą „Już pływam”. Projekt finansowany był z budżetu Województwa Małopolskiego i ze środków własnych gminy oraz wkładu rodziców. Zajęcia odbywały się na Krytej Pływalni  Aquarius w  Myślenicach. Z nauki pływania skorzystało 135 uczniów z pięciu Szkół Podstawowych: - Szkoła Podstawowa nr 1 Pcim - 3 grupy (45 osób) - Szkoła Podstawowa nr 3 w Pcimiu - 1 grupa (15 osób) - Szkoła Podstawowa nr 3 w...

 

Gimnazjum z powiatu myślenickiego zostało zakwalifikowane do udziału w projekcie edukacji ekonomicznej „Na własne konto”

Gimnazjum z powiatu myślenickiego zostało zakwalifikowane do udziału w projekcie edukacji ekonomicznej „Na własne konto”

Podczas nachodzących ferii zimowych gimnazjaliści wezmą udział w cyklu zajęć o tematyce ekonomicznej. Spotkania będą odbywały się w ramach projektu „Na własne konto”. Jest to unikatowa oferta edukacyjna skierowana do młodzieży i nauczycieli z terenów wiejskich. Efektem udziału w projekcie ma być wykształcenie wśród uczestników postaw przedsiębiorczych oraz umiejętności planowania własnej ścieżki zawodowej. W szerszym ujęciu realizacja projektu ma wpłynąć na zmniejszenie dysproporcji w znajomości narzędzi finansowych pomiędzy młodzieżą pochodzącą z terenów wiejskich, a młodzieżą...

 
 
Zobacz aktualności archiwalne
Promujemy:
Portal Sportowy Darmowy Internet Orkiestra "Orzeł" OSP Pcim KS PCIMIANKA Parafia Pcim OSP Stróża Stowarzyszenie "NADZIEJA" Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Talent" Myślenice iTV Telewizja Powiatowa Klub Krótkofalowców Doliny Raby Podróżnicy z Pcimia LKS TRZEBUNIA LKS WICHER Stróża Portal Ziemia Myślenicka Akademia Małego Sportowca