Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Pcim
Gmina Pcim
 

Aktualności

Radosnego Alleluja!

Radosnego Alleluja!

Wójt Gminy Pcim Daniel Obajtek, Radni Gminy Pcim, Radni Powiatowi Gminy Pcim, Sołtysi i Pracownicy Urzędu życzą Wszystkim pełnych Bożej miłości i pokoju zdrowych Świąt Wielkiej Nocy, najobfitszych łask i błogosławieństw od Zmartwychwstałego Chrystusa. Życzymy wszystkim takiej Wielkanocy, która przepędza lęk, zwycięża wątpliwości, roznieca radości, karmi nadzieją i pozwala w naszym życiu zmartwychwstać Chrystusowi.

 

Konferencja podsumowująca szkolenie w ramach projektu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Pcim

Konferencja podsumowująca szkolenie w ramach projektu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Pcim

W dniu 26 marca br. o godz. 15.00 w sali Szkoły Podstawowej nr 1 w Pcimiu obyła się konferencja podsumowująca rezultaty szkolenia w ramach projektu pn. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego szansą na zmniejszenie wykluczenia cyfrowego w gminie Pcim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, Oś priorytetowa 8 „Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności...

 

Od 1 kwietnia 2015 r. zmiana godzin pracy w Urzędzie Skarbowym w Myślenicach

Od 1 kwietnia 2015 r. zmiana godzin pracy w Urzędzie Skarbowym w Myślenicach

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myślenicach uprzejmie informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o Służbie Cywilnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 211), z dniem 1 kwietnia 2015 r. nastąpi połączenie organizacyjne urzędów i izb skarbowych w jedną jednostkę budżetową, stanowiącą urząd w rozumieniu ustawy o służbie cywilnej. W związku z koniecznością ujednolicenia godzin pracy we wszystkich urzędach skarbowych od dnia 1 kwietnia 2015 r. Urząd Skarbowy w Myślenicach będzie dostępny dla podatników w godzinach:...

 

Pomoc w bezpłatnym wypełnianiu zeznań podatkowych

Pomoc w bezpłatnym wypełnianiu zeznań podatkowych

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Nadzieja” w Stróży informuje, że bezpłatnie pomaga w wypełnianiu zeznań podatkowych za 2014 r. Pomoc skierowana jest w szczególności do osób niepełnosprawnych, starszych, emerytów i rencistów. Osoby, które nie mają możliwości samodzielnego rozliczenia się, a chcą  skorzystać z przysługujących im ulg i odliczeń ( w tym ulgi internetowej, ulgi na dzieci) lub też chcą  przekazać 1% na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego proszone są o kontakt z naszą organizacją – numer telefonu: 511-967-702 Stowarzyszenie...

 

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Pcim

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Pcim

Przewodniczący Rady Gminy Pcim informuje, że w dniu 30 marca 2015 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Pcim, pok. nr 17 odbędzie się V sesja Rady Gminy Pcim.   Porządek obrad: Otwarcie V sesji Rady Gminy Pcim. Przedstawienie porządku obrad. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Gminie Pcim w 2014 r. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Urzędu Gminy Pcim za 2014 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie....

 

Gimnazjaliści z Trzebuni w TVP Kraków

Gimnazjaliści z Trzebuni w TVP Kraków

W dniu 23 marca 2015 roku młodzież Publicznego Gimnazjum nr 3 w Trzebuni wraz z opiekunami panią mgr Anitą Szybut, panią mgr Agatą Cieslik oraz dyrektorem gimnazjum mgr Adamem Pawlikowskim, uczestniczyła w wyjeździe studyjnym, którego celem było zapoznanie się z tajnikami wiedzy oraz sekretami telewizji. TVP Kraków to telewizja regionalna, każdy z nas ma ją w domu, każdy ją ogląda prawie codziennie a tylko nieliczni mogą ją poznać od środka. Jak wygląda praca dziennikarza, operatora, montażysty, scenarzysty? Jak tworzy się scenę studia? Jak montuje obrazy? Czym różni się kamerzysta od operatora?...

 

Wybrano sołtysów i rady sołeckie

Wybrano sołtysów i rady sołeckie

W miesiącu marcu odbyły się zebrania wiejskie w gminie Pcim, na których mieszkańcy dokonali wyboru sołtysów i rad sołeckich na nową czteroletnią kadencję. Pierwsze zebranie wiejskie odbyło się 15 marca w Sołectwie Pcim Sucha o godz. 10:00. W zebraniu udział wzięło 80 mieszkańców. Na sołtysa zgłoszono tylko jedną kandydaturę p. Mariana Kalisz, który otrzymał 75 głosów. Sołtysem Sołectwa Pcim Sucha wybrany został p. Marian Kalisz. W skład Rady sołeckiej wybrani zostali: 1/ Marian Kubic, 2/ Jan Kudłacz, 3/ Bolesław Pajka. W samo południe odbyło się zebranie wiejskie w Sołectwie...

 

Cheerleaders Infinity z Pcimia uczestniczkami Mistrzostw Polski

Cheerleaders Infinity z Pcimia uczestniczkami Mistrzostw Polski

Pierwsze miejsce w zawodach wojewódzkich zapewniło start naszej grupie Cheerleaders w tegorocznych Mistrzostwach Polski, które odbędą się w dniach 28-29 marca 2015 r. Uczennice Gimnazjum nr 1 w Pcimiu, trenujące w działającym przy Gimnazjum Uczniowskim Klubie Sportowym KONIK wystartują w kategorii Junior i dywizji Pomdance. Dziewczęta od pięciu lat ćwiczą pod czujnym okiem Pani Beaty Burtan. Wieloletnie wytężona praca, wytrwałość i konsekwencja zaowocowały wysokimi wynikami sportowymi. Na swoim koncie Zespół Infinity ma wiele zwycięstw: w zawodach gminnych, powiatowych i wojewódzkich....

 

IV Festiwal Małych Artystów 'Master of English'

IV Festiwal Małych Artystów  'Master of English'

17 marca 2015 r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Pcimiu - Suchej odbył się IV Festiwal Małych Artystów zatytułowany „Mistrz Języka Angielskiego”. Celem głównym konkursu było zmotywowanie uczniów do nauki języka angielskiego poprzez pokazanie w formie zabawy różnorodnych form i metod nabywania wiedzy oraz dzielenia się nią. Celem pośrednim było wyłonienie spośród uczniów klas IV-VI najlepszych lingwistów oraz pogłębienie współpracy pomiędzy szkołami podstawowymi z terenu gminy Pcim.   W zmaganiach konkursowych udział wzięły wszystkie szkoły podstawowe...

 

'Master of English' - relacja filmowa

'Master of English' - relacja filmowa

Mistrzów w posługiwaniu się językiem angielskim, który w dzisiejszych czasach tylko formalnie jest językiem obcym, wyłoniono w Pcimiu podczas gminnego konkursu „Master od English”. Do lingwistycznej rywalizacji przystąpiło 5 drużyn: Szkoła Podstawowa nr 1 w Pcimiu, Szkoła Podstawowa nr 1 w Stróży, Szkoła Podstawowa nr 3 w Stróży, Szkoła Podstawowa w Trzebuni i gospodarze czyli Szkoła Podstawowa nr 3 w Pcimiu. Zapraszamy do obejrzenia relacji filmowej.  

 
 
Zobacz aktualności archiwalne
Promujemy:
Portal Sportowy Darmowy Internet Orkiestra "Orzeł" OSP Pcim KS PCIMIANKA Parafia Pcim OSP Stróża Stowarzyszenie "NADZIEJA" Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Talent" Myślenice iTV Telewizja Powiatowa Klub Krótkofalowców Doliny Raby Podróżnicy z Pcimia LKS TRZEBUNIA